Deze werken gaan over ‘endomophilia’ of te wel eigen-plek-liefde en ‘antropoceen’, het tijdperk dat de mens de grootste invloed heeft op onze aarde).

Endomphilia, potlood en turfverf op papier (2024)

Endomphilia, potlood en turfverf op papier (2024)

Als de natuur en omgeving bedreigd worden, gaan we meer van die (directe) omgeving houden. En naarmate het milieu en de natuur een minder zekere - en meer zorgwékkende - toekomst hebben, zal onze liefde voor de schoonheid van onze eigen directe natuurlijke omgeving toenemen. Hoeveel liefde kun je voor natuur, milieu en klimaat (en dus ook biodiversiteit) hebben? Als onze ‘eigen plek liefde’ toeneemt zal het Symbioceen sneller dichterbij komen, zou je zeggen.

Symbioceen en Endomophilia zijn nieuwe woorden voor een nieuwe tijd. Samengesteld door de Australische filosoof Glenn Albrecht). Etymologie: symbiose = samen leven; kainos = nieuw | endemos = inheems, thuis, geboren en getogen in, onder ons; philia = liefde voor | antropos = mens (Grieks).