Artist statement


Uren kan ik tijdloos rondstruinen in de natuur. Met al mijn zintuigen ervaar ik de intense kracht van de dieren en planten, de geur van aarde, de kleuren, veranderende luchten, schaduw en licht, de onrust, de stilte
Elke dag en elk moment ervaar ik als nieuw.

Mijn werk is vaak een afspiegeling van die natuurbelevingen. In mijn atelier herschep ik deze indrukken en laat mijn handen gaan. Ik werk voornamelijk intu
ïtief en vertrouw op mijn jarenlange ervaring als grafisch vormgever om het werk vormkracht te kunnen geven.

 

Sinds een jaar werk ik vanuit thema’s om zo tot een serie te komen. Ik ben gaan experimenteren met diverse technieken die ik met elkaar combineer. Dit samen blijkt een ontdekkingstocht te zijn naar wie ik ben als kunstenaar. Ik heb hierdoor een beter idee gekregen van mijn eigen innerlijke belevingswereld. Maar ook naar wat ik wil zeggen met mijn werk. 

Nog steeds is dit natuur gerelateerd, maar door het toevoegen van ‘een verhaal’ probeer ik onder andere aandacht te vestigen op verantwoordelijk omgang met onze leefomgeving. Uiteindelijk hebben we die slechts in bruikleen van de toekomst. Iets dat ik in het algemeen niet direct terugzie in ons handelen.